Vil du opnå succes inden for cykling! Så kræves ikke kun en høj maksimal aerob kapacitet (VO2max), men også en høj procentvis udnyttelse af VO2max over en længere periode, samt en høj tolerance tærskel (AT).
Disse parametre får du fastlagt i denne test og dermed en mulighed for at forbedre din præstation.

Du får bestemt dine laktattærskler (LT og AT), din maksimale aerobe kapacitet (VO2max), din procentvise udnyttelse af VO2max. Derudover får du bestemt din tærskel power (Watt ved LT og AT) og tærskel HR (puls ved LT og AT). Du får hermed et fyldestgørende billede af din fysiske kapacitet, og er dermed et godt redskab til at skabe en god udvikling gennem en mere målrettet træning.

I forbindelse med testen udarbejdes træningszoner på baggrund af Tærskel HR og Tærskel power, med angivelser af træningstid i zonerne.

Testen er en lang trappetest med 7-9 belastningstrin af 4 min varighed. der startes med lav belastning og sluttes ved max.

Der testes på din egen cykel på vores Cyclus 2 ergometer.

Det får du:

 • Målt energiomsætning, substratforbrug.
 • Laktatmålinger (LT og AT)
 • Måling af økonomi. (iltforbruget)
 • Måling af VO2max
 • % udnyttelse VO2max
 • HRmax
 • %HRmax ved hvert trin
 • kondital.
 • wattkalibrering
 • Træningszoner pa basis af tærskel HR og Tærskel power.
 • Bodyscan måling. (fedtprocent, muskelmasse, BMI, viceralt fedt, BMR kcal og bodyage)
 • Gennemgang af resultater med forslag til træning

 

Varighed
ca. 2 timer
pris
1550,- Book en tid