Du får fastlagt alle de vigtige parametre du skal bruge til at optimere din træning og dermed en enestående mulighed for at forbedre din præstation. Du får et yderst fyldestgørende billede af din fysiske kapacitet.

Du får målt dine laktattærskler (LT og AT), Dit substratforbrug(fedt/kulhydrat), Din maksimale aerobe kapacitet (VO2max og kondital), Din % udnyttelse af VO2max og Din løbeøkonomi. Derudover fastlægges løbepace fra 10 km til marathon ud fra dine laktat niveauer.

Du får en præcis her og nu status på din fysiske kapacitet der kan bruges ift. et nært forestående løb hvor du skal fastlægge tempo, samt du får fastlagt træningsintensiteter så du sikre udvikling og optimering.

Der måles iltoptagelse med det bedste udstyr på markedet, udviklet til træningsfysiologisk test og brugt af Team Danmark. Samt der testes på løbebånd som er special udviklet til fysiologiske test.

Testen:
Den submaksimale del er en trappetest med 4-5 belastningstrin. der startes med lav belastning og sluttes omkring den anaerobe tærskel (AT).
Den maksimale del består af ca. 3-5 trin. Den starter ved de sidste to belastningstrin fra den submaksimale del og hældningen øges herefter med 1% ved hvert trin til max.

Det får du:

 • Målt energiomsætning og substratforbrug
 • Laktatmålinger (LT og AT)
 • Måling af økonomi. (iltforbruget)
 • Måling af VO2max
 • % udnyttelse af VO2max
 • Måling af HRmax
 • % HRmax
 • Træningszoner på baggrund af testresultaterne (incl. træningsforslag)
 • kondital.
 • Bodyscan måling. (fedtprocent, muskelmasse, BMI, viceralt fedt, BMR kcal og bodyage)
 • Gennemgang af resultater hvor vi kigger på hvor du er nu og hvor du gerne vil hen med din træning. Samt hvordan du kan bruge resultaterne af testen konstruktivt fremadrettet.

 

 

Varighed
2 timer
pris
1550,- Book en tid