Betaling:

Der kan betales via. mobilepay eller bankoverførsel. Betaling sker på dagen for testen.

Ved træningsforløb sendes faktura med 8 dages betalingsfrist.

Test info:

Når man booker en test hos M2 Sportslab vil man i forbindelse med bekræftigelse af aftalen modtage en udførlig beskrivelse af testen, en liste med det udstyr man skal medbringe, samt en sammetykke erklæring.

Ansvar:

Al testning foregår på eget ansvar. M2 Sportslab tager ikke ansvar for skader sket under test. Hverken personskader eller skader på udstyr.

Der underskrives en erklæring/tilkendegivelse på at man er indforstået med betingelserne i forbindelse med testning. Samt at man ikke lider af nogle sygdomme som kunne få betydning ift. testen.

Træningsoptimering:

Træn optimalt og præster dit bedste, den fysiske træning er en del af det gode resultat.
Fysiologiske træningstest er et enkelt redskab til at optimere din træning, så din præstation bliver bedre. Vi finder dit udgangspunkt og hjælper dig med at udvikle og optimere.

En fysiologisk test inden for løb og cykling er et godt redskab til at skabe en udvikling gennem en mere målrettet træning. Med en sådan test vil ens fysiske niveau kunne fastlægges og vi vil dermed kunne klarlægge hvor der skal sættes ind træningsmæssigt. En test sikre kvalitet og udvikling i den daglige træning.

Find den rette intensitet/belastning. Så din træning bliver mere effektiv og booster din kondition. Det handler både om de lange ture med lav intensitet og de korte intervaller med høj intensitet.
Du bliver hurtigere og mere udholden uden overtræning pga. En forkert belastning/intensitet.
Den rette træning med de rigtige intensiteter/belastninger der passer til ens udgangspunkt, gør en stærkere uden at nedbryde.

Når man udsætter kroppen for en belastning er den nød til at reagere. Træning nedbryder kroppen, man tømmer sukkerdepoterne og nedbryder muskelfibre. Genopbygningen sker i pauserne mellem træningspas hvor kroppen gør sig stærkere for at kunne klare belastningen.
Hvis man presser sin krop for hårdt og ikke giver den nok pause til at genopbygge, vil den nedbryde sig selv, have svære ved at restituere og til sidst blive skadet.
At finde den rette belastning/intensitet afhænger af flere fysiske faktorer. Her er tre ting vigtige.
Kondital/VO2max, økonomi samt tærskelværdier. Disse og mange andre vil vi i M2 Sportslab kunne hjælpe dig med at fastlægge.

 

VO2max: (maksimal iltoptagelse)

Er et udtryk for kroppens evne til at danne en stor energimængde. Er den højeste iltoptagelse målt i liter ilt pr. Min. Den variere fra person til person alt efter str. Alder, køn og træningstilstand. Fra 2-6 l O2/min. For cykelryttere ved enkeltstart ud af lige landevej, er den maksimale iltoptagelse vigtig. Da det er vindmodstanden der er den væsentlige modstand. Kvinder har gennemsnitlig en 25% lavere maksimal iltoptagelse end mænd. Træning kan øge den maksimale iltoptagelse, samt formindske den aldersbetingede nedgang der er i kondital, som er uundgåelig.

 

Kondital:

Måles i ml O2/min/kg. Er et udtryk for kroppens evne til at flytte sin egen vægt. Dette er relevant i vægtbærende sportsgrene som løb eller cykling op ad. Det er en måde at udtrykke en udøvers fysiske kapacitet på altså præstationsevnen. I ikke vægtbærende sportsgrene som roning og svømning er præstationsevnen mere forbundet med VO2max. Konditallet kan give en ide om hvor man ligger i forhold til det generelle niveau.

Ved at udtrykke den maksimale iltoptagelse pr. Kg kropsvægt opnår man et mål for ens evne til at bevæge sig ift. Ens omgivelser. Dette er vigtigt i vægtbærende sportsgrene. (løb, cykling opad) Ved cykling opad, skal rytteren bære sin egen vægt og cyklens. Derfor har konditallet her en stor betydning for hastigheden.

Konditallet kan bruges til at sammenligne resultater før og efter en træningsperiode, så den fysiologiske effekt af træningen kan vurderes. En forbedring af konditallet bevirker evnen til at arbejde med en høj intensitet under langvarigt arbejde. Kvinder har gennemsnitligt 15-20 ml/min/kg lavere kondital end mænd. Dette skyldes en større mængde fedtvæv, mindre muskelmasse, mindre hjerte og blodmængde.

 

Løbeøkonomi:

En vigtig del af den aerobe præstationsevne. Den udtrykker hvor meget ilt en person forbruger ved arbejde med en given hastighed En god økonomi forstås ved en lav iltoptagelse ved en given hastighed. Løbere i verdenseliten har en god kombination af enten rigtig god maksimal iltoptagelse og god økonomi, eller en rigtig god økonomi og god maksimal iltoptagelse. 

 

Laktattærskler:

Den aerobe kapacitet bestemmes ved at måle laktat koncentrationen (mælkesyre) i blodet. Et mål for udholdenheden, er evnen til at udføre arbejde i længere tid ved en given hastighed. Altså evnen til at udvikle energi ved aerobe processer under langvarigt arbejde. Hvor god er ens fedtforbrænding for at spare på glykogendepoterne (kulhydratlagrene). Altså evnen til at arbejde med høj submaksimal intensitet i lange perioder. Er vigtigt for langdistance løbere.

Laktattærsklen er det højeste niveau/intensitet, hvor et stabilt niveau af laktat kan vedligeholdes. Hvor produktion og fjernelse er i ligevægt.

Der er en tæt korrelation mellem laktatkoncentrationen på submaksimale belastninger hastighed ved 3-4 mmol/l) og ens præstation i fx. langdistanceløb. De løb hvor udholdenhed har en stor betydning. Jo højere hastighed ved laktattærsklen, jo bedre er præstationsevnen. (laktatniveau er individuelt og kan variere mellem 2-7 mmol/l ved tærsklen)